ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2023) 61 (3) 7, 407-418

ОТКРИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПРЕВАРА: ВИТАЛНА УЛОГА ФОРЕНЗИЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА И РЕВИЗИЈЕ У САВРЕМЕНОЈ ПОСЛОВНОЈ ПРАКСИ


Тадија Ђукић, Милош Павловић, Владимир Грдинић

Резиме:  Овај рад истражује критичну улогу форензичког рачуноводства и ревизије у савременом пословању, фокусирајући се на откривање финансијских неправилности и промовисање транспарентности. Кроз пажљив преглед литературе и анализу, студија наглашава значај ових пракси. Сврха је да се истакне њихов значај, методологије и импликације.Методолошки, у раду се користи свеобухватан преглед литературе и детаљна анализа примене у стварном свету. Истражује случајеве корпоративне преваре, анализу финансијских извештаја и решавање спорова. Истичу се етичка и правна разматрања, наглашавајући поштовање професионалних кодекса и стандарда. Истраживање открива да су форензичке праксе кључне у откривању финансијских малверзација, одржавању финансијске транспарентности и осигуравању одговорности. Технолошки напредак, као што су аналитика података и вештачка интелигенција, побољшавају ефикасност и тачност. Истраживање утврђује потребу за континуираним развојем и професионалним образовањем, како би се ухватили у коштац са растућим финансијским изазовима. Укратко, овај рад наглашава битну улогу форензичког рачуноводства и ревизије у модерном пословању, њихове методологије и етичка разматрања. Истиче се њихов значај у откривању финансијских превара, промовисању транспарентности и неговању поверења.

Кључне речи:  Форензичко рачуноводство; ревизија; финансијске преваре; транспарентност; корпоративно управљање; етичка разматрања; интеграција технологије; усклађеност са законима; финансијске истраге; аналитика података

ПДФ датотека чланка: ОТКРИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПРЕВАРА: ВИТАЛНА УЛОГА ФОРЕНЗИЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА И РЕВИЗИЈЕ У САВРЕМЕНОЈ ПОСЛОВНОЈ ПРАКСИ