ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2023) 61 (4) 1, 443-458

УТИЦАЈ ДИРЕКТНИХ СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА ЕКОНОМСКИ РАСТ: ДОКАЗИ ИЗ АРАПСКОГ РЕГИОНА


Хафид Будијаф, Ахмед Хениче

Резиме:  Теоријска литература указује на то да директна страна улагања могу донети велике промене у привреди домаћина, посебно у земљама у развоју, због својих предности у финансирању, трансферу савремене технологије, доприносу развоју људског капитала, доприносу проналасцима кроз истраживачко-развојне активности. доприносу отворености привреде земље домаћина на глобалним тржиштима и друге пратеће предности, али се од ових предности не може окористити осим ако се не испуне одређени услови у привреди земље домаћина. У том контексту, овај рад је настојао да истражи утицај прилива страних директних инвестиција на економски раст у региону арапских земаља између 1990. и 2000. године, користећи приступ тестирања граница АРДЛ. Резултати су показали да постоји веома слаб ефекат страних директних инвестиција на привредни раст на дуги рок, али на кратак рок није било ефекта. Разлози за то су углавном у недостатку одговарајућих и неопходних услова који привлаче и инкубирају стране директне инвестиције у већини арапских земаља.

Кључне речи:  арапски регион; АРДЛ; економски раст; СДИ; дуги и кратки рок; јединични тест корена

ПДФ датотека чланка: УТИЦАЈ ДИРЕКТНИХ СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА ЕКОНОМСКИ РАСТ: ДОКАЗИ ИЗ АРАПСКОГ РЕГИОНА