ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2023) 61 (4) 3, 477-496

ШТА ПОКРЕЋЕ ПЕРФОРМАНСЕ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ? ИСТРАЖИВАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ У СРБИЈИ


Милица Ристић Цакић, Јадранка Ђуровић Тодоровић, Марина Ђорђевић

Резиме:  Опште је прихваћено да у земљи без значајних ограничења административних капацитета, сви производи и услуге треба да подлежу јединственом порезу на додатну вредност (ПДВ). Ако је усклађеност беспрекорна, ц-ефикасност ПДВ-а у овим земљама, која мери однос остварених прихода и прихода који би могли бити створени, требало би да буде један. Успостављање искусне администрације ПДВ-а, који карактеришу постављени процеси и процедуре, представља предност за многе заинтересоване стране. Ово укључује националне администрације, као и појединачне пореске обвезнике и грађани. Студија је користила примарне изворе података за идентификацију односа између пореске администрације и начина ПДВ-а. Овај рад нуди процену ефикасности пореске администрације у Србији у периоду од 2005. до 2022. године. Студија има циљ да добије емпиријски доказ о административним факторима који утичу на коефицијент. Студија је уверила да пореска управа значајно утиче на ученик ПДВ-а. Вариабла исхода, однос ц-ефикасности је под великим утицајем ефикасности пореских администратора.

Кључне речи:  ПДВ; пореска администрација; перформансе ПДВ-а; рацио ц-ефикасности; пореска реформа; ЕУ; Србија

ПДФ датотека чланка: ШТА ПОКРЕЋЕ ПЕРФОРМАНСЕ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ? ИСТРАЖИВАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ У СРБИЈИ