ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2024) 62 (1) 2, 19-43

ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ПУЊАЧА: ФАКТОРИ ЊИХОВЕ СНАЖНЕ ДИФУЗИЈЕ У НОРВЕШКОЈ


Асим Ламсал, Маркус Емануел Вехрмеистер Тонјер

Резиме:  Саобраћајни сектор је главни фактор који доприноси емисији гасова стаклене баште, а Норвешка је једна од водећих земаља у преласку на приватни транспорт са нултом емисијом и ниским емисијама. 2022. године, преко 80% нових аутомобила продатих у овој земљи је било електричних или хибридних. Ова студија истражује динамику између јавне инфраструктуре за пуњење и дифузије електричних возила у Норвешкој. Иако је кућно пуњење у Норвешкој широко распрострањено, јавна инфраструктура такође игра значајну улогу. Ова студија истражује факторе који утичу на њихову везу са усвајањем ЕВ. Студија користи вишекритеријумски приступ у коришћењу података на нивоу општина од 2020. до 2022. Иницијална регресија обичних најмањих квадрата (ОЛС) пружила је основно разумевање, праћена анализом врућих тачака да би се идентификовали просторни кластери високог и ниског ЕВ усвајања. Географски пондерисана регресија (ГВР) и вишестепена географски пондерисана регресија (МГВР) откриле су финије локалне варијације у односу јавне инфраструктуре за пуњење и дифузије ЕВ у 356 општина и 11 округа. Општине са више станица показују већу употребу ЕВ. Ова студија наглашава значај развоја јавне инфраструктуре за пуњење за увођење електричних возила. Идентификовани су и додатни фактори утицаја, као што су ЕВ трошкови, доступност нових модела и перцепција јавности. Налази нуде вредне увиде за креаторе политике и заинтересоване стране који промовишу усвајање ЕВ.

Кључне речи:  јавне станице пуњача; електрична возила; Норвешка

ПДФ датотека чланка: ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ПУЊАЧА: ФАКТОРИ ЊИХОВЕ СНАЖНЕ ДИФУЗИЈЕ У НОРВЕШКОЈ