ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (3) 13, 195-211

ЕВРОПСКА УНИЈА И ШАНСЕ СРБИЈЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЈОМ


Миро Сокић

Резиме:  Резиме: У овом раду су приказане основне карактеристике и перспективе развоја Европске уније, као и економске последице најновијих проширења. Дата је и квалитативна анализа проблема партиципирања у заједничком буџету ЕУ, који је одувек био предмет спора између земаља чланица. Акценат је стављен на структуру прихода и расхода заједничке касе у Бриселу, као и чињеницу да су управо најбогатије земље, пре свих Холандија и Француска, незадовољне висином својих уплата, референдумом одбациле нови Устав Уније. Настала институционална криза покушава да се реши новим, реформским, Лисабонским уговором. Такође се указује и на шансе Србије за јачањем европске перспективе, у светлу једностраног проглашења косовске независности, потписивања, али не и техничке примене споразума о стабилизацији и придруживању са Европском унијом као и сталним превирањима везаним за српску политичку сцену.

Кључне речи:  Европска унија; заједнички буџет; Лисабонски уговор; перспективе развоја; Србија

ПДФ датотека чланка: ЕВРОПСКА УНИЈА И ШАНСЕ СРБИЈЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЈОМ