ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (2) 6, 99-112

ПОТРОШАЧКИ МЕНТАЛИТЕТ – УЗРОК ОТУЂЕЊА, СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ И ЕКОЛОШКЕ КРИЗЕ


Тања Вујовић

Резиме:  Крупан капитал је, у интересу стицања што већих профита развијао потрошачки менталитет који у средиште система вредности ставља поседовање што више материјалног богатства и подстиче човекову похлепу. Жеља за поседовањем и трка за куповином што веће количине производа води ка свеопштој отуђености савременог човека и смањењу квалитета његовог живота. Трка за стицањем великих профита, ради повећања своје друштвене моћи води власнике крупног капитала у светску економску кризу. Потрошачки менталитет, коначно, води и ка глобалној еколошкој кризи која прети да уништи живот на овој планети. Зато је неопходно уважити принципе одрживог развоја.

Кључне речи:  задовољство; потрошачки менталитет; отуђење; крупан капитал; светска економска криза; еколошка криза

ПДФ датотека чланка: ПОТРОШАЧКИ МЕНТАЛИТЕТ – УЗРОК ОТУЂЕЊА,  СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ И ЕКОЛОШКЕ КРИЗЕ