ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (2) 9, 143-151

УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ НА ФОРМУЛИСАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА


Татјана Стевановић

Резиме:  Стратегијске одлуке предузећа морају бити утемељене на анализи људских ресурса којима предузеће располаже. Могућност запослених да увиде конекцију између својих и стратегијских циљева компаније представља подстрек њиховом позитивном понашању које ће допринети остварењу конкурентске предности и креирању вредности за све стејкхолдере предузећа. Организациона култура, као сет вредности, веровања и начина понашања утиче на корпоративну стратегију и достизање жељених перформанси. У раду ће најпре бити речи о факторима формулисања стратегије, да би се затим, објаснио утицај организационе културе на формулисање стратегије предузећа.

Кључне речи:  стратегија; стејкхолдери; организациона култура; комуницирање; мотивисање

ПДФ датотека чланка: УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ НА ФОРМУЛИСАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА