ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (3) 8, 437-451

МОРАЛНИ СТАНДАРДИ КАО КЉУЧНА ПЕРФОРМАНСА КОРПОРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА


Раденко Марић, Тијана Ђурковић

Резиме:  Да би успешно реализовале своје пословне циљеве, модерне компаније треба да поседују најважније стандарде корпоративног пословања, као што су: савремени технолошки процеси производње, модерни информациони системи, развијена дистрибутивна и продајна мрежа, уважавање нових технолошко-информационих промена, успешан менаџмент и задовољни запослени. С друге стране, као главни носиоци датих перформанси фигурирају стандарди у оквиру моралних вредности, који чине темељ и почетак сваке пословне активности. Да би се разумела природа корпоративног пословања и однос компанија према потрошачима и широј јавности, неопходно је анализирати срж пословања из угла компаније, проникнути у природу спровођења пословних активности, у обавезе и одговорности које из тога произилазе, а темеље се на поштовању основних моралних стандарда у односима према запосленима, потрошачима, јавности, друштву и држави.

Кључне речи:  Морални стандарди; етика; корпоративно пословање; морално одговорно понашање.

ПДФ датотека чланка: МОРАЛНИ СТАНДАРДИ КАО КЉУЧНА ПЕРФОРМАНСА КОРПОРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА