ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (3) 6, 433-448

ОДРЕЂЕНИ АСПЕКТИ МЕРЕЊА ПЕРФОРМАНСИ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЈАВНОГ СЕКТОРА


Бојан Крстић, Татјана Стевановић, Марија Џунић

Резиме:  Процес унапређења ефикасности јавног сектора по својој природи је врло сложен, захтеван и дуготрајан. То унапређење захтева стварање могућности за рационализацију државне потрошње, смањење буџетског дефицита и јавног дуга, успостављање одрживих социјалних функција државе (кроз реформу пензионог, здравственог и система социјалне заштите), подизање ефикасности јавних предузећа кроз приватизацију, квалитетнији менаџмент, продуктивније коришћење ресурса и њихову деполитизацију. Због тога је мрежи организација (институција) у јавном сектору потребан ефективан и ефикасан систем за управљање перформансама. Такав систем не само што треба да адекватно прати и мери перформансе и врши адекватну реалокацију ресурса, већ и да идентификује кључне факторе који су препрека повећању ефикасности организација у јавном сектору, тако и да усмерава отклањање њихових негативних ефеката по друштвени стандард и квалитет јавних услуга. Циљ овог рада је да истражи неке кључне аспекте везане за управљање перформансама у организацијама јавног сектора, посебно за проблем квалитетнијег мерења и праћења ефеката њиховог функционисања.

Кључне речи:  јавни сектор; реформа; менаџмент јавног сектора; управљање перформансама; организације јавног сектора.

ПДФ датотека чланка: ОДРЕЂЕНИ АСПЕКТИ МЕРЕЊА ПЕРФОРМАНСИ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЈАВНОГ СЕКТОРА