ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (3) 7, 449-465

УЛОГА ТРГОВИНЕ У УНАПРЕЂЕЊУ РОБНЕ РАЗМЕНЕ СРБИЈЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ


Сретен Ћузовић, Светлана Соколов-Младеновић

Резиме:  Последњих година трговина на мало доживљава крупне промене и од пасивног посредника преузима активну улогу у односима између произвођача и потрошача. Заједно са трговином на велико, која ревитализује своју улогу интермедијатора, трговина на мало има растућу улогу у спољнотрговинској робној размени једне земље, па и наше. Потрошна добра се пласирају кроз трговину на мало крајњим потрошачима, док се пољопривредни производи и репродукциони материјали пласирају кроз трговину на велико, о чему сведоче и актуелни статистички подаци. Циљ овог рада је да кроз савремене токове трговине на мало и велико, пре свега кроз интернационализацију, стране директне инвестиције у трговински сектор и растући значај трговинске марке, сагледа њихово место у робној размени наше земље. У складу са постављеним циљем, истраживање ће бити подељено у четири дела. Први део ће кроз, математичкостатистичке методе, извршити преглед робне размене Србије са иностранством. У другом делу сагледаће се обележја трговине на мало у нашој земљи, и њихов значај за спољнотрговинску робну размену. Трећи део за свој предмет има трговину на велико и токове који је карактеришу. У последњем делу рада учиниће се покушај да се изложени токови у трговини на мало и велико пројектују кроз призму унапређења и перспектива даљег развоја спољнотрговинске робне размене код нас.

Кључне речи:  трговина; интернационализација; стране директне инвестиције; трговинска марка; робна размена

ПДФ датотека чланка: УЛОГА ТРГОВИНЕ У УНАПРЕЂЕЊУ РОБНЕ РАЗМЕНЕ СРБИЈЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ