ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (4) 1, 509-526

ДИЈАЛЕКТИЧКА СИНТЕЗА У ХОЛИСТИЧКОМ ФОРМУЛИСАЊУ ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ


Славица П. Петровић

Резиме:  Вишеструкост перцепција и интерпретација управљачких проблемских ситуација у организацијама представља једно од њихових кључних одређења. Креативно управљање тим плуралистичким проблемским контекстима имплицира коришћење одговарајућих интерпретативних системских методологија. Као посебан софт системски приступ менаџменту, идентификовање и тестирање стратегијских претпоставки настоји да кроз дијалектичку синтезу омогући стејкхолдерима откривање и оспоравање претпоставки на којима су утемељене предложене стратегије и обезбеди холистичко формулисање такве пословне стратегије која је прихватљива стејкхолдерима и чијом ће имплементацијом бити унапређено функционисање организације.

Кључне речи:  плуралистички контекст управљачких проблемских ситуација; интерпретативни системски приступ менаџменту; идентификовање и тестирање стратегијских претпоставки; синтеза; формулисање пословне стратегије

ПДФ датотека чланка: ДИЈАЛЕКТИЧКА СИНТЕЗА У ХОЛИСТИЧКОМ ФОРМУЛИСАЊУ ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ