ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (2) 4, 187-204

ТРГОВИНА У УСЛОВИМА ИНТЕРНЕТ-WЕБ ЕКОНОМИЈЕ (друштвено-економске претпоставке и етичка начела)


Сретен Ћузовић, Светлана Соколов-Младеновић, Ђорђе Ћузовић

Резиме:  Садржај истраживања у овом раду треба да послужи читаоцу као водич у разумевању електронске трговине у условима „нове економије“ (дигиталне-Интернет економије). Тржишно развијене земље препознају информационо-комуникационе технологије (ИКТ) као ресурс за повећање конкурентских предности својих компанија. Препознатљиве компаније „старе економије“ прихватају изазове „дигиталне економије“ и папирно пословање замењују електронском разменом података (ЕДИ). Поред виртуелних продавница, он-лајн продаваца и купаца, развијају се и електронске аукције, електронске берзе електронски сајмови и др. електронске институције. Паралелно са електронском разменом порука и пословне документациј, трговинске компаније инструментализују ИКТ у макро-микро организациону структуру малопродајне мреже. Поред малопродајне мреже по систему"цигла и малтер" развијају се електронски канали малопродаје познатији као малопродаја по систему "клик и малтер". Долази до "сељења" продаје на Интернет. Меñутим, не треба заборавити да се е-трговина може спонтано развијати. То мора бити садржајно осмишљен пројекат различитих стејкхолдера. Маркетинг партнерство трговине, произвоñача и потрошача, с једне стране, законско-правна регулатива, подршка државе, меñународних организација и тела за стандардизацију информационо-комуникационе инфраструктуре, с друге стране, претпоставке су за даљи развој е-трговине.

Кључне речи:  трговина; Интернет-Wеб; дигитална економија; приватност; етика; законско-правна регулатива.

ПДФ датотека чланка: ТРГОВИНА У УСЛОВИМА ИНТЕРНЕТ-WЕБ ЕКОНОМИЈЕ (друштвено-економске претпоставке и етичка начела)