ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2013) 51 (3) 5, 499-514

ПРИМЕНА АХП МЕТОДЕ У ПРОЦЕСУ ИЗБОРА ОПТИМАЛНЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ АВИО КОМПАНИЈЕ ЕТИХАД АИРВЕЈС


Кристина Будимчевић, Предраг Мимовић

Резиме:  Избор оптималне нове дестинације представља једну од круцијалних одлука сваке авио компаније данашњице. Таква одлука битно опредељује будућу профитабилност њеног целокупног пословања. Реч је, наиме, о вишекритеријумском проблему одлучивања, чија комплексност захтева посебну пажњу. Данас је развијен велики број модела и техника који се баве поменутом проблематиком. У овом раду ће бити коришћен Аналитички хијерархијски процес (АХП) и софтверски пакет Еxперт Чоице приликом доношења одлуке и одабира оне дестинације која ће у највећој мери задовољити дефинисане критеријуме.

Кључне речи:  вишекритеријумски проблем одлучивања; одабир нове авио дестинације; процес одлучивања; Аналитички хијерархијски процес (АХП); Еxперт Чоице.

ПДФ датотека чланка: ПРИМЕНА АХП МЕТОДЕ У ПРОЦЕСУ ИЗБОРА ОПТИМАЛНЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ АВИО КОМПАНИЈЕ ЕТИХАД АИРВЕЈС