ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2013) 51 (3) 7, 525-540

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ТРЖИШТА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ


Божић Владан, Аћимовић Слободан, Мијушковић Вељко, Марковић Душан

Резиме:  Циљ овога рада је да утврди трендове развоја тржишта телекомуникационих услуга у Србији и Црној Гори. Рад се састоји од три целине. У оквиру првог дела рада се разматра степен концентрације тржишта телекомуникација у Србији и Црној Гори. Истраживање је показало да је тржиште моблине и фиксне телефоније релативно концентрисано док су сегменти Интернет услуга и кабловске ТВ релативно динамичан. Други део рада се бави развојем регулативе и либерализацијом у сектору телекомуникациних услуга. Показано је да Србија и Црна Гора усклаñују законска решења са ЕУ оквиром у области телекомуникација и постепено либерализују тржиште. Последњи део рада бавио се значајем преузимања на тржишту телекомуникационих услуга. У раду је указано на позитиван утицај преузимања на развој сектора телекомуникација у Србији и Црној Гори.

Кључне речи:  телекомуникације; ниво конкуренције; регулатива; преузимања

ПДФ датотека чланка: КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ТРЖИШТА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ