ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2013) 51 (3) 9, 561-578

ФИНАНСИЈСКИ ПОДСТИЦАЈИ ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ У ДРЖАВАМА ЕУ И СРБИЈИ


Драгана Марковић, Срђан Фуртула, Биљана Јовковић

Резиме:  У условима ограничених природних ресурса, све државе поклањају све већу пажњу повећању своје енергетске ефикасности. Технички искористив енергетски потенцијал је у скоро свим државама ЕУ значајан, али и недовољно искоришћен. Разлог је чињеница да производња електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије и комбинована производња електричне и топлотне енергије представљају скупе пројекте који захтевају значајна финансијска средства у иницијалној фази изградње. Због тога, државе уводе подстицаје за повећање енергетске ефикасности. Овај рад посвећен је анализи финансијских подстицаја држава ЕУ усмерених на повећање енергетске ефикасности. Компаративном анализом финансијских подстицаја држава ЕУ и Србије, утврдиће се постојеће стање и дефинисати смернице будућих мера које би требало Србију, у области енергетске ефикасности, приближити Европи.

Кључне речи:  енергетска ефикасност; финансијски подстицаји; когенерација

ПДФ датотека чланка: ФИНАНСИЈСКИ ПОДСТИЦАЈИ ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ У ДРЖАВАМА ЕУ И СРБИЈИ