ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2014) 52 (1) 5, 63-79

КАКО ПРИМЕНИТИ КОНЦЕПТ КАРТЕ ИЗБАЛАНСИРАНИХ ПЕРФОРМАНСИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА


Бојан Крстић, Весна Секулић, Владимир Ивановић

Резиме:  Многа успешна предузећа идентификовала су велики значај неекономских детерминанти пословања и њихов утицај на конкурентски успех. Друштвено одговорно пословање постаје императив савременог пословног амбијента. Друштвена одговорност предузећа потенцира све ефективније управљање његовим еколошким и социјалним перформансама чији утицај на финансијске перформансе постаје све евидентнији. евидентнији. У том смислу, циљ овог рада је да истакне теоретске поставке Карте избалансираних перформанси одрживог развоја (Sustainability Balanced Scorecard), као и да на примеру предузећа покаже на који начин се она може развити у циљу успешне примене.

Кључне речи:  речи еколошке перформансе; социјалне перформансе; одрживи развој; предузеће

ПДФ датотека чланка: КАКО ПРИМЕНИТИ КОНЦЕПТ КАРТЕ ИЗБАЛАНСИРАНИХ ПЕРФОРМАНСИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА