ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2014) 52 (3) 3, 289-304

САРАДЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ПЕРИОДУ ОТВАРАЊА ПРЕГОВОРА О ПРИСТУПАЊУ


Маја Гавриловић, Драгана Раденковић Јоцић

Резиме:  Поступак преговарања између Србије и Европске уније отпочео је на основу члана 49. Уговора о ЕУ. Поступак и развој преговора биће вођени прогресом Србије у припреми приступања, посебно унутар оквира економске и социјалне конвергенције. Напредак ће бити мерен посебно у испуњавању Копенхашких критеријума, као и услова дефинисаних Споразумом о стабилизацији и придруживању. Такође, приступање имлицира прихватање институционалног оквира Уније, познатог као ацqуис. Тековине Европске уније посебан значај за Србију као земљу кандидата имају у погледу економских питања и њене јурисдикције. У том правцу је од важности преглед података приказаних у раду, који се односе на одређене економске категорије, пре свих кретање бруто друштвеног производа и стопе (не)запослености, као и корака које је Србија предузимала на свом путу ка Унији.

Кључне речи:  приступање; БДП; запосленост; хармонизација; конкурентност

ПДФ датотека чланка: САРАДЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ПЕРИОДУ ОТВАРАЊА ПРЕГОВОРА О ПРИСТУПАЊУ